Česká plynárenská a.s.

CE Group

O nás

Společnost České plynovody a.s. vznikla v roce 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojových projektů v plynárenství v České republice.

Hlavním cílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jako nezbytnou podmínku pro zvyšování obchodní atraktivity nově liberalizovaného trhu. Konkrétně se jedná o přípravu a realizaci projektu MOZART – propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem.

Skupina CE GROUP vidí perspektivu a příležitost k vybudování vysoce likvidního prostředí právě na území České republiky, která se nachází ve strategické poloze přímo na páteřním tranzitním plynovodu z Ruska. Výhodou je i sousedství s nově integrovaným obchodním prostředím Gaspolu. Doposud byl český trh poměrně značně limitován velmi omezeným počtem přeshraničních propojení na sousední plynárenské soustavy (Lanžhot, Waidhaus a Hora Svaté Kateřiny) a dominantní rolí vlastníka tranzitní přepravní soustavy.